Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken Podcast Artwork Image

Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Pels Rijcken

Rijckwijdte is de podcast van Pels Rijcken. Een podcast waarin onze specialisten juridische ontwikkelingen en marktactualiteiten bespreken.
Episodes
Cassatie - In Aruba en Curaçao is het huwelijk nu opengesteld voor personen van gelijk geslachtJuly 16, 2024
Episode artwork
Cassatie - Hoofdelijke aansprakelijkheid en verjaring bij geldlening echtgenootJuly 09, 2024
Episode artwork
Cassatie - Non-conformiteit vanwege tegenvallende actieradius elektrische autoJuly 04, 2024
Episode artwork
Maatstaf en grondslag voor kostenvergoeding bij afgebroken onderhandelingenJune 26, 2024
Episode artwork
Cassatie - Verhouding publiek- en privaatrechtelijk toezicht op de WmoMay 28, 2024
Episode artwork
Cassatie - Immuniteit van vreemde staten in arbeidsgeschillen May 22, 2024
Episode artwork
Cassatie - Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheidApril 30, 2024
Episode artwork
Cassatie - Begroting van schade: doen inkomsten uit zwart werk mee?April 23, 2024
Episode artwork
Cassatie - Termijnoverschrijding en Veilig MailenApril 16, 2024
Episode artwork
Cassatie - Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperkingApril 09, 2024
Episode artwork
Cassatie - Schorsing tenuitvoerlegging arbitrale beslissingenApril 03, 2024
Episode artwork
Cassatie - Mag een verhuurder nakoming van zijn verplichting (het verschaffen van huurgenot) opschorten?March 19, 2024
Episode artwork
Cassatie - Geen klachtplicht bij concurrentiebedingMarch 13, 2024
Episode artwork
Cassatie - Toewijzend dictum sluit niet aan bij overwegingenMarch 05, 2024
Episode artwork
Cassatie - Bezwaarlijke ongedaanmaking bij vernietiging aandelenkoopMarch 05, 2024
Episode artwork
Cassatie - Geen onderscheid tussen primaire dekkingsomschrijving en preventieve garantievoorwaardenMarch 05, 2024
Episode artwork
Cassatie - Het gehomologeerde akkoord en de rentevorderingMarch 05, 2024
Episode artwork
Cassatie - Erkenning van kind na kunstmatige bevruchtingMarch 05, 2024
Episode artwork
Cassatie - Moet ook een werkgever de arbeidsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig opzeggen? March 05, 2024
Episode artwork
Cassatie - Cassatieberoep instellen van een tussenarrest March 05, 2024
Episode artwork
Cassatie - Verjaring bij zorgplichtschendingen March 05, 2024
Episode artwork
Cassatie - Over het homohuwelijk in Aruba en CuraçaoMarch 05, 2024
Episode artwork
Cassatie - Moet de koop van een perceel grond waarop een woning moet worden gebouwd ook schriftelijk gebeuren? March 05, 2024
Episode artwork
Cassatie - Het moment van verdeling en waardering van gemeenschapsgoederen March 05, 2024
Episode artwork
Cassatie - Inzage in gegevens bij medische aansprakelijkheidsclaims March 05, 2024
Episode artwork