Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Van Wob tot Woo met Elisabeth Pietermaat

March 24, 2022 Pels Rijcken Season 1 Episode 2
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Van Wob tot Woo met Elisabeth Pietermaat
Show Notes

Dit is Rijckwijdte. Een podcast waarin onze specialisten juridische ontwikkelingen en marktactualiteiten bespreken. In deze aflevering behandelen we de Wet open overheid, ook wel bekend als de Woo.

Op 1 mei aanstaande treedt de Woo in werking. Daarmee vervalt de Wob. Op verzoek van de VNG heeft ons kantoor een juridische handreiking opgesteld waarin wordt ingegaan op de nieuwe wet en wat er verandert ten opzichte van de Wob. Tijdens het webinar “Grip op informatie” van de VNG licht Pels Rijcken advocaat Elisabeth Pietermaat de handreiking toe.

Bij het beluisteren van de podcast is het wellicht handig de tekst van de wet bij de hand te houden. Deze kan gevonden worden in het Staatsblad 2022,14: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-14

-----------------------------------------------------

Meer over ‘Grip op informatie’ van de VNG
https://www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/grip-op-informatie

Abonneren op de Nieuwsbrief Bestuursrecht:
https://sites-pelsrijcken.vuturevx.com/5/1436/landing-pages/aanmelden-bestuursrecht.asp

Volg onze LinkedIn Page Bestuursrecht:
https://www.linkedin.com/showcase/bestuursrecht