Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Cassatie - Over het begrip economische eigendom

March 04, 2024 Paul Tanja | Pels Rijcken
Cassatie - Over het begrip economische eigendom
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
More Info
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Cassatie - Over het begrip economische eigendom
Mar 04, 2024
Paul Tanja | Pels Rijcken

Hoge Raad 10 juni 2022 (eiser / de vennootschap)
ECLI:NL:HR:2022:852

In dit vlog bespreekt Paul Tanja een recente uitspraak van de Hoge Raad over de inbreng van de economische eigendom van een goed in een vennootschap. Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap? Die vragen zijn relevant om te bepalen of de vennootschap aanspraak kan maken op de eventuele waardevermeerdering of –vermindering van het goed.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.

Uitspraak Hoge Raad:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2022:852

Artikel 1655 Burgerlijk Wetboek Boek 7A:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006000&boek=7a&titeldeel=Negende&afdeling=Eerste&artikel=1655&z=2019-01-01&g=2019-01-01

Artikel 19 lid 1 Wetboek van Koophandel:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001838&boek=Eerste&titeldeel=Derde&artikel=19&z=2019-11-15&g=2019-11-15

Show Notes

Hoge Raad 10 juni 2022 (eiser / de vennootschap)
ECLI:NL:HR:2022:852

In dit vlog bespreekt Paul Tanja een recente uitspraak van de Hoge Raad over de inbreng van de economische eigendom van een goed in een vennootschap. Wat is economische eigendom en hoe beoordeel je of die is ingebracht in de vennootschap? Die vragen zijn relevant om te bepalen of de vennootschap aanspraak kan maken op de eventuele waardevermeerdering of –vermindering van het goed.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.

Uitspraak Hoge Raad:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2022:852

Artikel 1655 Burgerlijk Wetboek Boek 7A:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006000&boek=7a&titeldeel=Negende&afdeling=Eerste&artikel=1655&z=2019-01-01&g=2019-01-01

Artikel 19 lid 1 Wetboek van Koophandel:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001838&boek=Eerste&titeldeel=Derde&artikel=19&z=2019-11-15&g=2019-11-15