Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Cassatie - Het moment van verdeling en waardering van gemeenschapsgoederen

March 05, 2024 Jerre de Jong | Pels Rijcken
Cassatie - Het moment van verdeling en waardering van gemeenschapsgoederen
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
More Info
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Cassatie - Het moment van verdeling en waardering van gemeenschapsgoederen
Mar 05, 2024
Jerre de Jong | Pels Rijcken

Hoge Raad 8 december 2023
ECLI:NL:HR:2023:1722

Als de rechter de verdeling van gemeenschappelijke goederen vaststelt (art. 3:185 BW), geldt de datum van zijn uitspraak als de datum van verdeling. Als peilmoment voor de waardebepaling van de te verdelen goederen geldt in beginsel diezelfde datum van verdeling, tenzij partijen een andere datum zijn overeengekomen of als op grond van de redelijkheid en billijkheid een andere datum moet worden aangenomen. Als de rechtbank in eerste aanleg de verdeling vaststelt en partijen daar in hoger beroep niet tegen opkomen, betekent dit dat de datum van de uitspraak in eerste aanleg geldt als de datum van de verdeling, afgezien van de genoemde uitzonderingen vanwege een andersluidende afspraak of de redelijkheid en billijkheid. In drie minuten bespreekt Jerre de Jong dit arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.

Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1722):
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1722

Afdeling 3:185 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&boek=3&titeldeel=7&afdeling=1&artikel=185&z=2023-06-25&g=2023-06-25 

Show Notes

Hoge Raad 8 december 2023
ECLI:NL:HR:2023:1722

Als de rechter de verdeling van gemeenschappelijke goederen vaststelt (art. 3:185 BW), geldt de datum van zijn uitspraak als de datum van verdeling. Als peilmoment voor de waardebepaling van de te verdelen goederen geldt in beginsel diezelfde datum van verdeling, tenzij partijen een andere datum zijn overeengekomen of als op grond van de redelijkheid en billijkheid een andere datum moet worden aangenomen. Als de rechtbank in eerste aanleg de verdeling vaststelt en partijen daar in hoger beroep niet tegen opkomen, betekent dit dat de datum van de uitspraak in eerste aanleg geldt als de datum van de verdeling, afgezien van de genoemde uitzonderingen vanwege een andersluidende afspraak of de redelijkheid en billijkheid. In drie minuten bespreekt Jerre de Jong dit arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.

Uitspraak Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1722):
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1722

Afdeling 3:185 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&boek=3&titeldeel=7&afdeling=1&artikel=185&z=2023-06-25&g=2023-06-25