Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Cassatie - Moet ook een werkgever de arbeidsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig opzeggen?

March 05, 2024 Jerre de Jong | Pels Rijcken
Cassatie - Moet ook een werkgever de arbeidsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig opzeggen?
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
More Info
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Cassatie - Moet ook een werkgever de arbeidsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig opzeggen?
Mar 05, 2024
Jerre de Jong | Pels Rijcken

Hoge Raad 26 januari 2024 (werknemer / werkgever)
ECLI:NL:HR:2024:111

De Hoge Raad heeft eerder beslist dat een werkgever pas mag aannemen dat een werknemer de arbeidsovereenkomst vrijwillig heeft willen beëindigen als sprake is van een daarop gerichte duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. Maar geldt deze strenge maatstaf ook als de werkgéver opzegt en het erom gaat of dit voor de werknemer voldoende duidelijk was? Jerre de Jong bespreekt dit arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.

Hoge Raad 26 januari 2024 (werknemer / werkgever)
ECLI:NL:HR:2024:111:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:111

Artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&boek=3&titeldeel=2&artikel=37&z=2023-06-25&g=2023-06-25 

Show Notes

Hoge Raad 26 januari 2024 (werknemer / werkgever)
ECLI:NL:HR:2024:111

De Hoge Raad heeft eerder beslist dat een werkgever pas mag aannemen dat een werknemer de arbeidsovereenkomst vrijwillig heeft willen beëindigen als sprake is van een daarop gerichte duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. Maar geldt deze strenge maatstaf ook als de werkgéver opzegt en het erom gaat of dit voor de werknemer voldoende duidelijk was? Jerre de Jong bespreekt dit arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.

Hoge Raad 26 januari 2024 (werknemer / werkgever)
ECLI:NL:HR:2024:111:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:111

Artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&boek=3&titeldeel=2&artikel=37&z=2023-06-25&g=2023-06-25