Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Cassatie - Erkenning van kind na kunstmatige bevruchting

March 05, 2024 Pels Rijcken
Cassatie - Erkenning van kind na kunstmatige bevruchting
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
More Info
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Cassatie - Erkenning van kind na kunstmatige bevruchting
Mar 05, 2024
Pels Rijcken
Hoge Raad 2 februari 2024
ECLI:NL:HR:2024:148

Deze zaak gaat over erkenning van een kind door een vrouw die ten tijde van de zwangerschap en de geboorte een relatie had met de moeder. Daarvoor is – bij gebreke van toestemming van de moeder – onder meer vereist dat de vrouw als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad (art. 1:204 lid 4 BW). De Hoge Raad legt uit hoe dit vereiste moet worden uitgelegd in gevallen van kunstmatige bevruchting. Gijsbrecht Nieuwland bespreekt deze zaak.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. 

Hoge Raad 2 februari 2024
ECLI:NL:HR:2024:148:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:148

Artikel 1:204 lid 4 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=3&artikel=204&z=2024-01-01&g=2024-01-01 

Show Notes
Hoge Raad 2 februari 2024
ECLI:NL:HR:2024:148

Deze zaak gaat over erkenning van een kind door een vrouw die ten tijde van de zwangerschap en de geboorte een relatie had met de moeder. Daarvoor is – bij gebreke van toestemming van de moeder – onder meer vereist dat de vrouw als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad (art. 1:204 lid 4 BW). De Hoge Raad legt uit hoe dit vereiste moet worden uitgelegd in gevallen van kunstmatige bevruchting. Gijsbrecht Nieuwland bespreekt deze zaak.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. 

Hoge Raad 2 februari 2024
ECLI:NL:HR:2024:148:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:148

Artikel 1:204 lid 4 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=3&artikel=204&z=2024-01-01&g=2024-01-01