Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Cassatie - Bezwaarlijke ongedaanmaking bij vernietiging aandelenkoop

March 05, 2024 Giel Wind | Pels Rijcken
Cassatie - Bezwaarlijke ongedaanmaking bij vernietiging aandelenkoop
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
More Info
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Cassatie - Bezwaarlijke ongedaanmaking bij vernietiging aandelenkoop
Mar 05, 2024
Giel Wind | Pels Rijcken

Hoge Raad 9 februari 2024
ECLI:NL:HR:2024:208 (Rookie / ABC Hekwerk c.s.)

Als een aandelenkoop wordt vernietigd wegens een wilsgebrek, brengt de enkele omstandigheid dat de verkoper de aandelen al heeft overgedragen aan de koper nog niet mee dat de gevolgen van de overeenkomst bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt als bedoeld in art. 3:53 lid 2 BW. Bovendien is het enkele feit dat een partij wordt benadeeld door de vernietiging onvoldoende grond om de regeling voor onbillijke bevoordeling uit art. 3:53 lid 2 BW toe te passen. Giel Wind bespreekt dit arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.

Hoge Raad 9 februari 2024
ECLI:NL:HR:2024:208:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:249

Artikel 3:53 lid 2 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&boek=3&titeldeel=2&artikel=53&z=2023-06-25&g=2023-06-25 

Show Notes

Hoge Raad 9 februari 2024
ECLI:NL:HR:2024:208 (Rookie / ABC Hekwerk c.s.)

Als een aandelenkoop wordt vernietigd wegens een wilsgebrek, brengt de enkele omstandigheid dat de verkoper de aandelen al heeft overgedragen aan de koper nog niet mee dat de gevolgen van de overeenkomst bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt als bedoeld in art. 3:53 lid 2 BW. Bovendien is het enkele feit dat een partij wordt benadeeld door de vernietiging onvoldoende grond om de regeling voor onbillijke bevoordeling uit art. 3:53 lid 2 BW toe te passen. Giel Wind bespreekt dit arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.

Hoge Raad 9 februari 2024
ECLI:NL:HR:2024:208:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:249

Artikel 3:53 lid 2 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&boek=3&titeldeel=2&artikel=53&z=2023-06-25&g=2023-06-25