Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Cassatie - Toewijzend dictum sluit niet aan bij overwegingen

March 05, 2024 Hidde Volberda | Pels Rijcken
Cassatie - Toewijzend dictum sluit niet aan bij overwegingen
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
More Info
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Cassatie - Toewijzend dictum sluit niet aan bij overwegingen
Mar 05, 2024
Hidde Volberda | Pels Rijcken
Hoge Raad 1 maart 2024
ECLI:NL:HR:2024:298 (Hobo Holding / Rabobank)

Hobo Holding vorderde in deze zaak een verklaring voor recht en schadevergoeding, vanwege het opzeggen van een financieringsovereenkomst door de Rabobank. Het hof wees die vorderingen toe, zowel voor Hobo als voor haar rechtsvoorgangsters.  Het hof is niet ingegaan op het verweer van de Rabobank dat voor toewijzing van de vorderingen van de rechtsvoorgangers geen plaats is. De Hoge Raad vernietigt het arrest en doet de zaak zelf af. Hidde Volberda bespreekt dit arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. 

Hoge Raad 1 maart 2024
ECLI:NL:HR:2024:298:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:298

Show Notes
Hoge Raad 1 maart 2024
ECLI:NL:HR:2024:298 (Hobo Holding / Rabobank)

Hobo Holding vorderde in deze zaak een verklaring voor recht en schadevergoeding, vanwege het opzeggen van een financieringsovereenkomst door de Rabobank. Het hof wees die vorderingen toe, zowel voor Hobo als voor haar rechtsvoorgangsters.  Het hof is niet ingegaan op het verweer van de Rabobank dat voor toewijzing van de vorderingen van de rechtsvoorgangers geen plaats is. De Hoge Raad vernietigt het arrest en doet de zaak zelf af. Hidde Volberda bespreekt dit arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. 

Hoge Raad 1 maart 2024
ECLI:NL:HR:2024:298:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:298