Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Cassatie - Mag een verhuurder nakoming van zijn verplichting (het verschaffen van huurgenot) opschorten?

March 19, 2024 Giel Wind | Pels Rijcken
Cassatie - Mag een verhuurder nakoming van zijn verplichting (het verschaffen van huurgenot) opschorten?
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
More Info
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Cassatie - Mag een verhuurder nakoming van zijn verplichting (het verschaffen van huurgenot) opschorten?
Mar 19, 2024
Giel Wind | Pels Rijcken

Hoge Raad 15 maart 2024
ECLI:NL:HR:2024:389

Is het mogelijk dat een verhuurder de nakoming van zijn verplichting om huurgenot te verschaffen, opschort? Een huurder kan achteraf de huurachterstand aanzuiveren, maar een verhuurder kan niet achteraf huurgenot verschaffen. Maakt dat uit? En in hoeverre verhoudt opschorting zich tot ontbinding in huurzaken? In het arrest van 15 maart 2024 geeft de Hoge Raad uitleg over de opschortingsmogelijkheden van een verhuurder (buiten gevallen van eigenrichting). Giel Wind bespreekt deze uitspraak.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. 

Hoge Raad 15 maart 2024
ECLI:NL:HR:2024:389:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:389

Artikel 6:262 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=5&afdeling=5&artikel=262&z=2024-01-01&g=2024-01-01

Artikel 7:231 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=4&artikel=231&z=2014-11-29&g=2013-07-01 

Show Notes

Hoge Raad 15 maart 2024
ECLI:NL:HR:2024:389

Is het mogelijk dat een verhuurder de nakoming van zijn verplichting om huurgenot te verschaffen, opschort? Een huurder kan achteraf de huurachterstand aanzuiveren, maar een verhuurder kan niet achteraf huurgenot verschaffen. Maakt dat uit? En in hoeverre verhoudt opschorting zich tot ontbinding in huurzaken? In het arrest van 15 maart 2024 geeft de Hoge Raad uitleg over de opschortingsmogelijkheden van een verhuurder (buiten gevallen van eigenrichting). Giel Wind bespreekt deze uitspraak.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland. 

Hoge Raad 15 maart 2024
ECLI:NL:HR:2024:389:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:389

Artikel 6:262 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=5&afdeling=5&artikel=262&z=2024-01-01&g=2024-01-01

Artikel 7:231 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=4&artikel=231&z=2014-11-29&g=2013-07-01