Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Cassatie - Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperking

April 09, 2024 Ruben de Graaff | Pels Rijcken
Cassatie - Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperking
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
More Info
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Cassatie - Postzegelplan’ is geen bijzondere publiekrechtelijke last of beperking
Apr 09, 2024
Ruben de Graaff | Pels Rijcken

Hoge Raad 5 april 2024
ECLI:NL:HR:2024:521

In 2015 oordeelde de Hoge Raad dat publiekrechtelijke besluiten van algemene strekking, zoals beleidsregels, verordeningen of bestemmingsplannen, niet onder de werking van art. 7:15 lid 1 BW vallen. In dit arrest legt de Hoge Raad uit waarom dit niet anders is voor zaakspecifieke bestemmingsplannen, die speciaal voor één perceel zijn geschreven. Ruben de Graaff bespreekt dit arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.   

Hoge Raad 5 april 2024
ECLI:NL:HR:2024:521:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:521 

Show Notes

Hoge Raad 5 april 2024
ECLI:NL:HR:2024:521

In 2015 oordeelde de Hoge Raad dat publiekrechtelijke besluiten van algemene strekking, zoals beleidsregels, verordeningen of bestemmingsplannen, niet onder de werking van art. 7:15 lid 1 BW vallen. In dit arrest legt de Hoge Raad uit waarom dit niet anders is voor zaakspecifieke bestemmingsplannen, die speciaal voor één perceel zijn geschreven. Ruben de Graaff bespreekt dit arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.   

Hoge Raad 5 april 2024
ECLI:NL:HR:2024:521:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:521