Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken

Cassatie - Verhouding publiek- en privaatrechtelijk toezicht op de Wmo

May 28, 2024 Hidde Volberda | Pels Rijcken
Cassatie - Verhouding publiek- en privaatrechtelijk toezicht op de Wmo
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
More Info
Rijckwijdte - de podcast van Pels Rijcken
Cassatie - Verhouding publiek- en privaatrechtelijk toezicht op de Wmo
May 28, 2024
Hidde Volberda | Pels Rijcken

Hoge Raad 24 mei 2024 (Stichting Renaissance Zorg / Gemeente Helmond)
ECLI:NL:HR:2024:742

Dit arrest gaat over de vraag of een gemeente in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 langs privaatrechtelijke weg nakoming mag vorderen van de contractuele verplichting van een zorgaanbieder om mee te werken aan administratieve controle door de gemeente. De Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. Hidde Volberda bespreekt het arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.   

Hoge Raad 24 mei 2024 (Stichting Renaissance Zorg / Gemeente Helmond)
ECLI:NL:HR:2024:742:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:742 

Show Notes

Hoge Raad 24 mei 2024 (Stichting Renaissance Zorg / Gemeente Helmond)
ECLI:NL:HR:2024:742

Dit arrest gaat over de vraag of een gemeente in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 langs privaatrechtelijke weg nakoming mag vorderen van de contractuele verplichting van een zorgaanbieder om mee te werken aan administratieve controle door de gemeente. De Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. Hidde Volberda bespreekt het arrest.

Ga naar https://cassatieblog.nl en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de civiele cassatierechtspraak in Nederland.   

Hoge Raad 24 mei 2024 (Stichting Renaissance Zorg / Gemeente Helmond)
ECLI:NL:HR:2024:742:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2024:742